Hong Kong Weekend
A few days wandering around Hong Kong
2011 Panasonic GF1